درباره ما

صندوق صادرات

با توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان در داخل کشور و تسهیل روابط بین‌المللی در خارج کشور از سوی دولت محترم، ضرورت تمرکز بر تامین مالی تخصصی حوزه صادرات محصولات دانش‌بنیان و تبادل فناوری‌های پیشرفته بیش از پیش احساس شد.

صندوق توسعه و تبادل فناوری (سهامی خاص) به عنوان یک نهاد مالی خصوصی با هدف تأمین مالی سریع و متنوع به شرکت‌های دانش‌بنیان، افزایش صادرات محصولات دانش‌بنیان و انتقال فناوری‌های پیشرفته و روز دنیا با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همکاری تعدادی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه بازرگانی خارجی در سال 1395 راه‌اندازی شد.

مأموریت‌ این صندوق، تأمین ساز و کارهای حمایتی کاربردی توسعه صادرات شرکت‌های دانش بنیان و کمک به جذب فناوری‌های پیشرفته و روز دنیا می‌باشد.

در همین راستا تاکنون خدمات مالی متعددی توسط این صندوق برای پاسخگویی به نیاز ذینفعان طراحی و عرضه شده است که نحوه دریافت آنها در بخش خدمات سایت آمده است.

این صندوق تلاش دارد هوشمندانه و چابک به ارائه ابزارهای مالی مختلف صادراتی و توسعه فناوری اقدام نماید.