پیام مدیرعامل

پیام مدیرعامل

 

ما یک نهاد تامین مالی خصوصی با هدف تسهیل، حمایت و سرمایه‌گذاری در حوزه صادرات محصولات دانش‌بنیان و انتقال فناوری هستیم که با تعریف خدمات مالی موثر، کارا و متنوع توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان در بازارهای فراملی را هدف خود قرار داده‌ایم.

صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالاهای ساخت ایران، با درک صحیح از نیازهای حال و آتی زیست بوم دانش‌بنیان ، با هدف کمک به توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان ، حضور محصولات ایرانی در بازارهای فراملّی و همچنین انتقال فناوری‌های پیشرفته و روز دنیا تشکیل شده است.

سعی ما بر آن است که خدمات خود را منطبق بر نیازها و علایق ذینفعان ارائه کرده و با توسعه کمّی و کیفی سبد خدمات و همین طور نظارت مداوم، در راستای صادرات محصولات دانش‌بنیان و جذب و به کارگیری فناوری به عنوان یکی از عوامل پیشرفت کشور گامی موثر برداریم.

امید است در تحقق این مهم، بتوانیم عاملی کارآمد برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کشور باشیم.