تسهیلات پس از صادرات(حمل) کالا و خدمات

تسهیلات پس از صادرات (حمل) کالا و خدمات

تسهیلات پس از صادرات (حمل) کالا و خدمات در 2 قالب کلی ذیل صورت می پذیرد :

الف ) تأمین مالی در قالب اعتبار فروشنده

ب ) تأمین مالی در قالب اعتبار خریدار

 

تنزیل اسناد صادراتی

تامین مالی فروشنده پس از حمل کالای صادراتی به کشور مقصد؛ تنها به یک صورت یعنی تنزیل اسناد صادراتی یا یوزانس(در صورت عدم تمایل صادرکننده به دریافت تسهیلات سرمایه در گردش) امکان پذیر می باشد.

در صورتی که صادرات از طریق اعتبار اسنادی مدت دار گشایش شده و یا اسناد وصولی صادراتی به نفع صادرکننده ایرانی نزد بانک صورت گرفته باشد، اسناد معامله شده توسط بانک و یا صندوق تنزیل و وجه آن به صادرکننده پرداخت خواهد شد.

یوزانس نوعی از اعتبارات اسنادی است که در آن فروشنده ی کالا به خریدار مهلتی می دهد تا بتواند در این فاصله وجه اعتبار را بپردازد. در مواردی که فروشنده حاضر به قبول معامله یوزانس نمی گردد غالبا یک موسسه مالی یا بانک‌های تجاری ثالثی وارد جریان داد و ستد شده و وجه اعتبار را به فروشنده می پردازند تا در سر رسید بهره و اصل یوزانس را از خریدار اخذ نمایند.

 

شرایط :

  1. صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان

تبصره : صادرات محصولات و خدمات می تواند توسط شرکت دانش بنیان مالک محصول یا شرکت های مدیریت صادرات صورت پذیرد.

  1. در دست داشتن اعتبار اسنادی مدت دار گشایش شده در وجه صادرکننده
  2. رتبه اعتباری مناسب و امکان همکاری با بانک خریدار

 

فرآیند اجرایی :

فرآیند اجرایی

گام ها

فعالیت

مجری

گام 1

ارتباط با واحد ارزیابی صندوق توسعه صادرات

شرکت متقاضی

گام 2

تکمیل فرم اطلاعات و نامه درخواست

شرکت متقاضی

گام 3

تطبیق و بررسی درخواست با خدمات صندوق و امکان ارائه خدمات

واحد ارزیابی

گام 4

ارسال مستندات درخواستی از طریق ایمیل

شرکت متقاضی

گام 5

بررسی فرم و مستندات ارسالی در واحد ارزیابی

واحد ارزیابی

گام 6

اعلام نواقص و پیگیری جهت تکمیل و رفع (در صورت وجود)

واحد ارزیابی

گام 7

جلسه ارزیابی (به صورت حضوری یا تلفنی)

واحد ارزیابی و شرکت متقاضی

گام 8

تهیه گزارش ارزیابی اعتباری

واحد ارزیابی

گام 9

کمیته اعتباری

واحد ارزیابی

گام 10

اعلام نتیجه به شرکت متقاضی

واحد ارزیابی