اعتبار خریدار بین المللی

​​​​​​​تأمین مالی در قالب اعتبار خریدار (بین المللی)

اعطای تسهیلات به خریداران یا کارفرمایان خارجی جهت خرید کالا و خدمات ایرانی در چارچوب قرارداد تأمین مالی را اعتبار خریدار می نامند.

 

 

در اینجا خریداران یا کارفرمایان خارجی، متشکل از درخواست کنندگان یا خریداران کالای دانش بنیان در کشور هدف صادرات می باشند.

این نوع تسهیلات با هدف فراهم نمودن امکان فروش مدت دار کالا و خدمات اعطاء می گردد. خریدار/ کارفرمای خارجی تمایل دارد وجه کالا یا خدمات دریافتی را به صورت مدت دار بپردازد در حالیکه فروشنده پیمانکار ایرانی ترجیح می دهد وجه مربوطه را بصورت نقدی دریافت کند. در اینجا صندوق می تواند بصورت واسطه مالی ایفای نقش نماید. وجه مربوط را به فروشنده/ پیمانکار ایرانی بصورت نقدی پرداخت و در سررسید (های) مقرر از خریدار/ کارفرمای خارجی و یا بانک ایشان دریافت می کند.

 

شرایط :

  1. صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان

تبصره : صادرات محصولات و خدمات می تواند توسط شرکت دانش بنیان مالک محصول یا شرکت های مدیریت صادرات صورت پذیرد.

  1. در دست داشتن اعتبار اسنادی مدت دار گشایش شده در وجه صادرکننده
  2. رتبه اعتباری مناسب و امکان همکاری با بانک خریدار

تبصره : در صورت نیاز تفاهم نامه ای میان بانک و صندوق به امضا می رسد

  1. اعتبارسنجی خریدار توسط بانک خارجی

 

 

فرآیند اجرایی :

 

فرآیند اجرایی

گام ها

فعالیت

مجری

گام 1

ارتباط با واحد ارزیابی صندوق توسعه صادرات

شرکت متقاضی

گام 2

تکمیل فرم اطلاعات و نامه درخواست

شرکت متقاضی

گام 3

تطبیق و بررسی درخواست با خدمات صندوق و امکان ارائه خدمات

واحد ارزیابی

گام 4

ارسال مستندات درخواستی از طریق ایمیل

شرکت متقاضی

گام 5

بررسی فرم و مستندات ارسالی در واحد ارزیابی

واحد ارزیابی

گام 6

اعلام نواقص و پیگیری جهت تکمیل و رفع (در صورت وجود)

واحد ارزیابی

گام 7

جلسه ارزیابی (به صورت حضوری یا تلفنی)

واحد ارزیابی و شرکت متقاضی

گام 8

تهیه گزارش ارزیابی اعتباری

واحد ارزیابی

گام 9

کمیته اعتباری

واحد ارزیابی

گام 10

اعلام نتیجه به شرکت متقاضی

واحد ارزیابی