شرکتهای مدیریت صادرات

شرکت های مدیریت صادرات

کلیه شرکت های مدیریت صادرات در صورت توانمندی در صادرات کالاهای دانش بنیان و ایجاد ارتباط موفق با شرکت های دانش بنیان در این راستا، می توانند درخواست تسهیلات بابت کسب بازار در کشور هدف را داشته باشند.

این تسهیلات در راستای مواردی مانند هزینه های مطالعه بازار(شناسایی گروه محصولات دانش بنیان، مطالعه عرضه و تقاضا)، زیر ساخت و ورود به بازار(وب سایت، بروشور، نمایشگاه، تاسیس دفتر و شرکت در خارج از شرکت)، عملیات صادرات(انعقاد قرارداد با خریدار و ...) و ... تعریف شده است.

شرایط :

  • کلیه شرکت های صادر کننده محصولات دانش بنیان که به دلیل عدم توانمدی شرکت های دانش بنیان در صادرات، این امر مهم را برای آنها انجام می دهند.

 

فرآیند اجرایی :

فرآیند اجرایی

گام ها

فعالیت

مجری

گام 1

ارتباط با واحد ارزیابی صندوق توسعه صادرات

شرکت متقاضی

گام 2

تکمیل فرم اطلاعات و نامه درخواست

شرکت متقاضی

گام 3

تطبیق و بررسی درخواست با خدمات صندوق و امکان ارائه خدمات

واحد ارزیابی

گام 4

ارسال مستندات درخواستی از طریق ایمیل

شرکت متقاضی

گام 5

بررسی فرم و مستندات ارسالی در واحد ارزیابی

واحد ارزیابی

گام 6

اعلام نواقص و پیگیری جهت تکمیل و رفع (در صورت وجود)

واحد ارزیابی

گام 7

جلسه ارزیابی (به صورت حضوری یا تلفنی)

واحد ارزیابی و شرکت متقاضی

گام 8

تهیه گزارش ارزیابی اعتباری

واحد ارزیابی

گام 9

کمیته اعتباری

واحد ارزیابی

گام 10

اعلام نتیجه به شرکت متقاضی

واحد ارزیابی