شرکت های مدیریت صادرات

شرکت‌ های مدیریت صادرات

شرکت‌ مدیریت صادرات یکی از انواع واسطه‌های صادراتی است که به صورت کاملا مستقل و مانند یک دپارتمان انحصاری فروش صادراتی  برای کمک به بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط جهت ورود به بازارهای جهانی ایفای نقش می‌کند. این شرکت‌ها بسته به نیاز می‌توانند مدیریت تمام یا بخشی از فعالیت‌های صادراتی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را بر عهده گیرند.
 
 

نام شرکت مدیریت صادرات: مدیریت صادرات تاپ

نام مدیرعامل: آقای انزلچی

دفتر مرکزی: آذربایجان شرقی  تبریز

دفتر صادراتی: روسیه - مسکو

حوزه جغرافیایی فعالیت: آسیای میانه و روسیه

حوزه فعالیت: تجهیزات پزشکی و انرژی‌های تجدیدپذیر

خدمات: مدیریت صادرات، بازاریابی و فروش، مشاور شرکت در مناقصات بینالمللی

تلگرام:09148153270

برند : تاپ

 

 

 

filereader.php?p1=main_dc6dfcb3c491b1453

نام شرکت مدیریت صادرات: توسعه گستر نیکان آرمان

نام مدیرعامل: آقای نیکان

دفتر مرکزی: تهران  تهران

حوزه جغرافیایی فعالیت: عمومی

حوزه فعالیت: تجهیزات آزمایشگاهی

خدمات: مدیریت صادرات، بازاریابی و فروش

تلگرام: 09127136925

اطلاعات تکمیلی: 

برند: HOUKAD

 

 

 

filereader.php?p1=main_86e0d13fb3a9f97df

نام شرکت مدیریت صادرات: نورآفرین ایده

نام مدیرعامل: آقای خیراندیش

دفتر مرکزی: تهران  تهران

دفتر صادراتی: چین - شنزن

حوزه جغرافیایی فعالیت: چین

حوزه فعالیت: الکترونیک، اپتیک و فوتونیک

خدمات: مدیریت صادرات، بازاریابی و فروش

تلگرام: 09126166148

برند: rayemit

 

 

 

filereader.php?p1=main_999a85194fd2aa6b8

نام شرکت مدیریت صادرات: آلا تجارت بین‌الملل امین

نام مدیرعامل: آقای حیدری‌پور

دفتر مرکزی: کرمان - رفسنجان

دفتر صادراتی: عراق - سلیمانیه

حوزه جغرافیایی فعالیت: عراق

حوزه فعالیت: تجهیزات پزشکی

خدمات: مدیریت صادرات، بازاریابی و فروش

تلگرام: 09132925514

برند: آلا

 

 

 

filereader.php?p1=main_bddd1af4b9abc1922

نام شرکت مدیریت صادرات: پژوهشگران فن‌گستر

نام مدیرعامل: آقای فرج‌زاده

دفتر مرکزی: تهران

دفتر صادراتی: آذربایجان - باکو

حوزه جغرافیایی فعالیت: آسیای میانه

حوزه فعالیت: عمومی

خدمات: مدیریت صادرات، بازاریابی و فروش، مشاوره تدوین طرح کسب و کار صادراتی، مشاور تامین مالی صادرات

تلگرام: 09122380567

 

 

 

filereader.php?p1=main_3249a3e0ead4950f5

نام شرکت مدیریت صادرات: توسعه افق نانوفناوری توانا

نام مدیرعامل: خانم اسلامی‌پور

دفتر مرکزی: چین - سوژو

حوزه جغرافیایی فعالیت: آسیا و خاورمیانه

حوزه فعالیت: تجهیزات آزمایشگاهی و کمک آموزشی با تمرکز بر فناوری نانو

خدمات: مدیریت صادرات، بازاریابی و فروش

تلگرام: 09195088782

اطلاعات تکمیلی: 

برند: توانا (TAVANA)

 

 

 

 filereader.php?p1=main_b4cf4f4aab9a91f93

نام شرکت مدیریت صادرات: شرکت بینالمللی تاجران دانش‌محور

نام مدیرعامل: آقای سواری

دفتر مرکزی: تهران - تهران

دفتر صادراتی: اوگاندا - کامپالا

حوزه جغرافیایی فعالیت: آفریقا با تمرکز بر اوگاندا

حوزه فعالیت: مواد پیشرفته و تجهیزات آزمایشگاهی

خدمات: مدیریت صادرات، بازاریابی و فروش

 

 

 

filereader.php?p1=main_4582d7353f26755c9

نام شرکت مدیریت صادرات: راهبران سامانه‌های تجاری ایرانیان

نام مدیرعامل: آقای رفیعی

دفتر مرکزی: تهران - تهران

حوزه جغرافیایی فعالیت: عمومی

حوزه فعالیت: داروهای گیاهی و فرآوردههای طبیعی

خدمات: مدیریت صادرات، بازاریابی و فروش

برند: herb-e-market

 

 

 

نام شرکت مدیریت صادرات: ژرفا پژوهان علوم نو

نام مدیرعامل: آقای مختاری

دفتر مرکزی: تهران  تهران

حوزه جغرافیایی فعالیت: عمومی

حوزه فعالیت: ساختمان، مواد پیشرفته، کودهای شیمیایی

خدمات: مدیریت صادرات، بازاریابی و فروش

تلگرام: 09125319237

 

 

 

 filereader.php?p1=main_00314821e5828391b