سامانه تأمین مالی طرح‌های فناورانه

ضرورت توجه به توسعه صادرات شرکت های دانش بنیان
آذر ۲۶, ۱۳۹۷
بررسی پتانسیل های صادراتی ایران به کشور قزاقستان
دی ۱, ۱۳۹۷

سامانه تأمین مالی طرح‌های فناورانه

طی امضا تفاهم نامه معاونت علمی و شرکت گروه پیشگامان کارآفرینی کارن:

معاونت علمی و فناوری سامانه‌ای برای تأمین مالی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر طرح‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور، جهت شکل‌گیری و توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان در کشور راه‌اندازی می‌کند.

نوپانا به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در راستای بند ۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سامانه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر طرح‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور، جهت شکل‌گیری و توسعه زیست‌بوم دانش‌بنیان در کشور طراحی، راه‌اندازی و راهبری می‌شود.
به همین منظور علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی با شرکت گروه پیشگامان کارآفرینی کارن تفاهم‌نامه‌ای امضا کرد.
طبق این تفاهم‌نامه شرکت گروه پیشگامان کارآفرینی کارن نسبت به ایجاد سامانه‌ای به‌منظور تکمیل چرخه تأمین مالی حوزه دانش‌بنیان و ارائه خدماتی نظیر ارزش‌گذاری، ارزیابی موشکافانه و غیره به سرمایه‌گذاران و صاحبان ایده و شرکت‌های دانش‌بنیان، خلاق و فناور اقدام می‌کند.
از مزایای این سامانه می‌توان به ایجاد شبکه سرمایه‌گذاران؛ ایجاد بانک طرح‌های فناورانه و نوآورانه و خلاق؛ ارزیابی طرح‌ها به منظور حصول اطمینان از صحت اطلاعات؛ تشخیص مناسب فرصت‌های سرمایه‌گذاری و معرفی به سرمایه‌گذاران؛ دسترسی سریع سرمایه پذیر به سرمایه‌گذاران؛ ارائه ابزارها و روش‌های نوین تأمین مالی و سرمایه‌گذاری و نیز آموزش و فرهنگ‌سازی استفاده از روش‌های کارآمد تأمین مالی اشاره کرد.

منبع: www.nopana.ir