سرمایه گذاری

مشارکت در قرارداد صادراتی


با هدف توسعه بازار صادراتی محصولات و کالاهای دانش بنیان، صندوق آمادگی دارد در قرارداد های صادراتی این شرکت ها مشارکت نماید. این مشارکت با تامین سرمایه در یک پروژه صادراتی به منظور انجام قرارداد مذکور صورت می پذیرد و بخشی از منافع پروژه پس از انجام صادرات از سوی شرکت دانش بنیان صادر کننده به صندوق پرداخت می گردد.

مشارکت در سهام شرکت ها


صندوق آمادگی دارد تا با مشارکت حقوقی در سهام شرکت­ ها ضمن تامین مالی مستقیم طرح­های صادراتی به راهبری شرکت در راستای توسعه بازار بین المللی بپردازد.
بدین منظور صندوق ابتدا پتانسیل ­های صادراتی شرکت را بررسی نموده و با مشارکت در سهام شرکت به تامین مالی آن اقدام می نماید. همچنین صندوق در یک برنامه زمان بندی شده و با استراتژی مناسب از شرکت خروج کرده و سهام خود را واگذار خواهد نمود.

مشارکت های انجام شده