صندوق نوآوری و شکوفایی

صندوق توسعه صادرات کارگزار ارزیابی و نظارت تسهیلات صادراتی صندوق نوآوری و شکوفایی می باشد. این تسهیلات به میزان ۵۰ درصد صادرات گذشته شرکتها و با نرخ ۹ درصد به شرکتها اعطا می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر با صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری تماس حاصل فرمایید.