ضرورت توجه به توسعه صادرات شرکت های دانش بنیان

صادرات غیرنفتی ایران در نیمسال نخست از مرز ۲۳ میلیارد دلار گذشت.
آذر ۲۱, ۱۳۹۷
سامانه تأمین مالی طرح‌های فناورانه
آذر ۲۶, ۱۳۹۷

ضرورت توجه به توسعه صادرات شرکت های دانش بنیان

رئیس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: برنامه‌ای از قبل با اهداف همکاری فناوری با کشور‌های دیگر در کشور داشتیم و در کنار آن نیز شرکت‌های فناوری حضور داشتند، اما این نخستین برنامه‌ای بود که اولویت اصلی آن کمک به صادرات شرکت‌های دانش بنیان بود، نخستین حضورمان نیز در آفریقا بود، به همین دلیل پیچیدگی‌ها و سختی‌های خاص خودش را داشت، با وجود کوتاهی سفر، برنامه خوبی بود.
وی گفت: شرکت‌های ایرانی حاضر در این سفر نیز تا حد زیادی راضی بود.
رئیس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: برنامه ریزی این سفر را اردیبهشت امسال شروع کردیم، بر اساس مطالعات و بازخوردهایی که از کسانی گرفتیم که به این حوزه اشراف و شناخت داشتند، سعی کردیم شرکت‌هایی را همراه خود بیاوریم که بازار آفریقا به آن رغبت دارد.
وی گفت: ۳۵۰۰ شرکت دانش بنیان داریم که تعداد قابل توجهی از آن‌ها ظرفیت صادراتی دارند، ولی اگر محصولی را در بازار‌ی عرضه کنید که رغبتی در آن بازار نباشد، سرمایه گذاری بیهوده‌ای است.
رئیس مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: در زمینه توسعه صادرات کشورهای دانش بنیان از کشور‌های دیگر عقب هستیم، اگر با ترکیه مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که برای حضور شرکت‌های ترک در آفریقا چه سرمایه گذاری شده است، باید تلاش مان را چندین برابر کنیم.
وی گفت: یکی از اولویت‌های معاونت علمی برای سال ۹۷ توسعه صادرات شرکت‌های دانش بنیان است، در پنج سال گذشته در حوزه‌های دیگر مانند موضوع بازگشت نخبگان و همکاری فناوری با کشور‌های دیگر خوب کار کردیم، در توسعه صادرات شرکت‌های دانش بنیان نیز عملکردمان بد نبوده است، ولی به نظرم موضوعی خیلی مهم است.

منبع: سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری www.isti.ir