تسهیلات پس از حمل صادراتی


به منظور تامین مالی شرکت های با سابقه در حوزه صادرات محصولات دانش بنیان، صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری با دریافت اسناد مثبته صادراتی از جانب متقاضیان این خدمت، تسهیلات "پس از حمل صادراتی" اعطا می نماید.

شرایط :

 1. صادرات در رابطه با محصولات و خدمات دانش­ بنیان باشد.
 2. تبصره: صادرات محصولات و خدمات می ­تواند توسط شرکت دانش ­بنیان مالک محصول یا واسطه ­های صادراتی با ارائه اسناد مثبته صادراتی صورت پذیرد.

 3. تسهیلات پس از حمل صادراتی، بعد از اتمام فرآیند صادرات پرداخت می­ شود.
 4. سقف تسهیلات: هر شرکت حداکثر تا 50 درصد اسناد مثبته صادراتی تا سقف 10,000 میلیون ریال
 5. نرخ تسهیلات: 18 درصد (با نرخ­ های تشویقی قابل کاهش تا 10 درصد)
 6. مدت تسهیلات: 6 تا 12ماه
 7. تضامین: متناسب با رتبه اعتباری شرکت و اعضا هیئت ­مدیره

تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی


سرمایه در گردش از ملزومات هر شرکتی به منظور حفظ توان تولید یا افزایش تولید است. شرکت­ های در حال رشد عموماً در توسعه فروش خود نیازمند خرید بیشتر مواد اولیه، موجودی در جریان و موجودی کالای آماده هستند. به خصوص شرکت­ های صادراتی با فاصله زمانی ارسال کالا به خارج از کشور و دریافت و انتقال وجه آن به داخل مواجه هستند.
بدین منظور صندوق به شرکت­ های دارای پتانسیل صادراتی که دارای قرارداد صادراتی بوده و یا برنامه صادرات محصول خود را دارند، تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی به شرح ذیل اعطا می­کند.

شرایط :

 1. صادرات محصولات/خدمات دانش ­بنیان توسط شرکت دانش­ بنیان/ فناور صورت پذیرد.
 2. سقف تسهیلات: 10,000 میلیون ریال در سال برای هر شرکت می­باشد.
 3. نرخ تسهیلات: 18 درصد (با نرخ­ های تشویقی قابل کاهش تا 10 درصد)
 4. مدت تسهیلات: 6 تا 12 ماه
 5. تضامین: متناسب با رتبه اعتباری شرکت و اعضا هیئت مدیره

اعتبار خریدار داخلی


به منظور حمایت از شرکت های دانش بنیان صادراتی و با هدف تامین نقدینگی به موقع شرکت از فروش داخل جهت آسودگی خاطر در بخش تولید صادراتی خود، صندوق نسبت به تامین مالی خریداران داخلی این شرکت ها در قالب عقود لیزینگ و فروش اقساطی اقدام می نماید.

شرایط :

 1. شرکت فروشنده دانش­ بنیان/ فناور با سابقه صادراتی باشد.
 2. محصول مورد معامله دانش ­بنیان باشد.
 3. سقف تسهیلات: 5,000 میلیون ریال برای هر شرکت می ­باشد.
 4. نرخ تسهیلات: 18 تا 22 درصد
 5. مدت تسهیلات: 6 تا 18 ماه
 6. تضامین: متناسب با رتبه اعتباری شرکت خریدار و اعضا هیئت مدیره

انتقال فناوری


انتقال فناوری شامل خرید و انتقال فناوری از خارج به داخل است که در چارچوب قرارداد رسمی فی­ مابین شرکت دانش­ بنیان/فناور داخلی و شرکت خارجی منعقد شده است.
صندوق با رویکرد ارتقای فناوری شرکت های تولیدی و خدماتی داخلی با استفاده از فناوری­ های نوین جهانی و در چهارچوب مدل ­های مورد تایید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به قرارداد­های انتقال فناوری تسهیلات حمایتی با نرخ­ های ترجیحی ارائه می ­نماید.

شرایط :

  1. متقاضی می­ بایست شرکت دانش ­بنیان/ فناور با اهلیت فنی و مالی مناسب در حوزه فناوری مربوطه باشد.
  2. ارائه مدارک و مستندات مبنی بر عدم وجود دانش فنی مد نظر در داخل کشور الزامی است.
  3. احراز شرایط جذب فناوری متقاضی توسط تیم ارزیابی صندوق صورت می ­پذیرد.
  4. سقف تسهیلات: حداکثر تا 70 درصد ارزش ریالی طرح انتقال فناوری تا سقف 6,000 میلیون ریال
  5. نرخ تسهیلات: 10 درصد
  6. نحوه پرداخت: متناسب با گانت­ چارت هزینه/زمانی طرح
  7. مدت تسهیلات: 24 ماه ( شامل 0 الی 6 ماه تنفس)
  8. تضامین: متناسب با رتبه اعتباری شرکت و اعضا هیئت مدیره

شرکت های مدیریت صادرات


شرکت­ های مدیریت صادرات (طبق تعریف سازمان توسعه تجارت ایران) یکی از انواع واسطه­ های صادراتی است که برای کمک به بنگاه­ های اقتصادی جهت ورود به بازارهای جهانی و افزایش صادرات کالا یا خدمات بنگاه­ ها ایفای نقش می کنند .این شرکت ­ها بسته به شرایط و نیاز می ­توانند مدیریت تمام و یا بخشی از فعالیت­ های صادراتی بنگاه های اقتصادی خصوصا بنگاه­ های کوچک و متوسط را به عهده می­ گیرند. این شرکت ­ها معمولاً با نام (Export Management Company (EMC شناخته می­شوند. صندوق با رویکرد توانمندسازی و توسعه کسب و کار این شرکت­ ها تسهیلات با نرخ ­های ترجیحی به این شرکت ها ارائه می نماید.

شرایط :

 1. متقاضی می ­بایست شرکت EMC با حداقل رتبه 3 از سازمان توسعه تجارت ایران باشد.
 2. سقف تسهیلات: 5,000 میلیون ریال برای هر شرکت می­ باشد.
 3. نرخ تسهیلات: 15 درصد
 4. نحوه پرداخت: متناسب با گانت چارت هزینه/زمانی طرح
 5. مدت تسهیلات: 12 تا 36 ماه (شامل 0 الی 12 ماه تنفس)
 6. تضامین: متناسب با رتبه اعتباری شرکت و اعضا هیئت مدیره

حد اعتباری تسهیلات


به منظور افزایش سرعت تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت ها، صندوق طی یک مرحله ارزیابی جامع، حد اعتباری شرکت را تعیین می کند. پس از آن شرکت ها به محض نیاز مالی و با ارسال یک نامه درخواست، حداکثر ظرف مدت یک هفته به منابع مورد نیاز دسترسی خواهند یافت.

شرایط :

 1. شرکت متقاضی دانش ­بنیان صادراتی باشد.
 2. سقف تسهیلات: 10,000 میلیون ریال برای هر شرکت می ­باشد.
 3. نرخ تسهیلات: 18 درصد
 4. نحوه پرداخت: طی یک مرحله
 5. مدت اعتبار: 12 ماه از تاریخ تصویب
 6. شرایط تسهیلات: حداکثر سه ماهه با امکان دریافت مجدد
 7. تضامین: متناسب با رتبه اعتباری شرکت و اعضا هیئت مدیره

تسهیلات حضور در نمایشگاه های خارجی


به منظور حمایت از شرکت های دانش بنیان جهت حضور در نمایشگاه های بین المللی و همچنین اعزام هیئت فناوری به کشورهای مختلف جهت توسعه روابط فنی، اقتصادی و بازرگانی، صندوق به شرکت های دانش بنیان تسهیلات قرض الحسنه با شرایط ذیل اعطا می کند.

شرایط :

 1. شرکت متقاضی دانش­ بنیان دارای رتبه ERA باشد.
 2. موضوع فعالیت شرکت متقاضی متناسب با نمایشگاه مربوط باشد.
 3. سقف تسهیلات: حداکثر تا 70 درصد هزینه های نمایشگاهی و تا سقف 500 میلیون ریال
 4. نرخ تسهیلات: قرض الحسنه 4 درصد
 5. نحوه پرداخت: طی یک مرحله
 6. مدت تسهیلات: شش ماهه
 7. تضامین: متناسب با رتبه اعتباری شرکت و اعضا هیئت مدیره