درباره ما


معرفی

صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری یک نهاد تامین مالی خصوصی با هدف توسعه خدمات مالی و سرمایه‌گذاری در حوزه صادرات محصولات دانش بنیان و انتقال فناوری های پیشرفته است که با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همکاری تعدادی از شرکت های سرمایه گذاری و بازرگانی در سال ۱۳۹۵ راه ‌اندازی شده است.

چشم انداز

مرجع سرمایه‌گذاری و ابزارهای متنوع تأمین مالی صادرات محصولات دانش ‌بنیان و تبادل فناوری

ماموریت

مأموریت این صندوق، توسعه ابزارهای مالی صادرات محصولات دانش‌بنیان و تامین مالی جذب فناوری های پیشرفته مورد نیاز کشور است كه با استفاده از رصد، شناسايي و تحليل فناوري هاي جديد و بازارهای جهانی و ارائه خدمات مالی متنوع و کارا در قالب ارائه انواع تسهیلات، ضمانت ‌نامه، مشارکت و کمک‌‌های بلاعوض صورت می پذیرد.

پیام مدیرعامل

ما یک نهاد تامین مالی خصوصی با هدف توسعه خدمات مالی و سرمایه‌گذاری در حوزه صادرات محصولات دانش‌بنیان و انتقال فناوری هستیم که با تعریف خدمات مالی موثر، کارا و متنوع توسعه بازار محصولات دانش‌بنیان در بازارهای فراملی را هدف خود قرار داده‌ایم. سعی ما بر آن است که خدمات خود را منطبق بر نیازها و علایق ذینفعان ارائه کرده و با توسعه کمّی و کیفی سبد خدمات و همین طور نظارت مداوم، در راستای صادرات محصولات دانش‌بنیان و جذب و به کارگیری فناوری به عنوان یکی از عوامل پیشرفت کشور گامی موثر برداریم. امید است در تحقق این مهم، بتوانیم عاملی کارآمد برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان کشور باشیم.