نام شرکت کارگزار صادراتی: United Industrial Service

مدیرعامل: آقای دکتر رنگیها
حوزه فعالیت: تجهیزات آزمایشگاهی، مواد نانو و پیشرفته
خدمات: ارائه خدمات دفتری، مشاوره بازرگانی و حقوقی، شرکت در نمایشگاه های تخصصی، اعزام و پذیرش هیات تجاری، شناسایی شرکای تجاری و سرمایه گذاری در کشورهای هدف
محل استقرار: انگلستان _ لندن
حوزه جغرافیایی فعالیت: اروپا با تمرکز انگلستان

تلفن تماس و تلگرام: 09121463991

اطلاعات تکمیلی:www.tesc.ir

نام شرکت کارگزار صادراتی: IEBC GmbH

مدیرعامل: آقای پشتکوهی
حوزه فعالیت: ارائه خدمات تجاری - بازرگانی تخصصی
محل استقرار: آلمان _برلین
حوزه جغرافیایی فعالیت: اروپا با تمرکز بر آلمان
خدمات: ارائه خدمات دفتری، خدمات نمایشگاهی،دفتر و شرکت مجازی در آلمان، شناسایی و معرفی شرکای تجاری، ارائه خدمات مطالعه بازار و استراتژی

تلفن تماس و تلگرام: 09121267224

اطلاعات تکمیلی:www.iebcenter.eu

شرکت کارگزار صادراتی: Parstech Engineering Solutions Pty Ltd

مدیرعامل: آقای پارسا مقدم
حوزه فعالیت: کالاهای مصرفی حوزه صنعتی و محصولات ساختمانی
محل استقرار: آفریقای جنوبی _ ژوهانسبورگ
حوزه جغرافیایی فعالیت: حوزه SADC با تمرکز بر آفریقای جنوبی
خدمات: ارائه خدمات دفتری و نمایشگاهی، مطالعه بازار، نمایندگی فروش کالا

تلفن تماس و تلگرام: 09122380342

اطلاعات تکمیلی:www.parstec.co.za

نام شرکت کارگزار صادراتی: دفتر تجاری بیات

مدیرعامل: آقای کاظم بیات
حوزه فعالیت: تجارت عمومی
محل استقرار: آدیس آبابا
حوزه جغرافیایی فعالیت: اتیوپی
خدمات: ارائه خدمات مشاوره صادرات، تجارت

تلفن تماس و تلگرام: 09128159682

پست الکترونیک:hamidreza68rahimi@yahoo.com

نام شرکت کارگزار صادراتی: بهبود تجهیز بهین اندیش

مدیرعامل: آقای شهرام عندلیب
حوزه فعالیت: داروهای پیشرفته و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی، بازرگانی عمومی
محل استقرار: مالزی (کوالالامپور) و ایران (اصفهان)
حوزه جغرافیایی فعالیت: منطقه جنوب شرقی آسیا
خدمات: ارائه خدمات مشاوره صادرات شامل مطالعه بازار و بازاریابی بین المللی، خدمات پولی و ارزی، انتقال تکنولوژی، نمایندگی فروش، امور گمرکی، حمل و نقل و لجستیک

تلفن تماس و تلگرام: 09304252217، مالزی: 122503872(0)6+

پست الکترونیک:shahram.andalib@gmail.com

اطلاعات تکمیلی: www.btbaco.com