درباره ما


ما یک نهاد تامین مالی خصوصی با هدف تسهیل، حمایت و سرمایه گذاری در حوزه صادرات محصولات دانش بنیان و انتقال فناوری هستیم که با تعریف خدمات مالی موثر، کارا و متنوع توسعه بازار محصولات دانش بنیان در بازارهای فراملی را هدف خود قرار داده ایم.


ادامه مطلب