سرمایه گذاری در پروژه


با هدف توسعه بازار صادراتی محصولات و کالاهای دانش بنیان، صندوق آمادگی دارد در قرارداد های صادراتی این شرکت ها مشارکت نماید. این مشارکت با تامین سرمایه در یک پروژه صادراتی به منظور انجام قرارداد مذکور صورت می پذیرد و بخشی از منافع پروژه پس از انجام صادرات از سوی شرکت دانش بنیان صادر کننده به صندوق پرداخت می گردد.

مشارکت های انجام شده