ساختارهای نوآوری و توانمندساز ریتون

نام مدیرعامل: آقای مسعود حسنی
حوزه فعالیت: فناوری اطلاعات
حوزه جغرافیایی فعالیت: اتحادیه اروپا
دفتر مرکزی:تهران - ایران
تماس: :02188614336
خدمات: شتابدهی محصولات ایرانی برای حضور در بازار بین المللی
دفتر صادراتی: فرانکفرت - آلمان

تلفن تماس و تلگرام: +496994177445 - 09123147184

اطلاعات تکمیلی:www.Ritone.ir

شرکت های مدیریت صادرات

گروه هنر پویا

مدیر عامل: حامد جعفری
حوزه فعالیت: تولید و عرضه فیلم های انیمیشنی
حوزه جغرافیایی فعالیت: ملی و بین المللی
دفتر مرکزی: تهران - ایران
تماس:02188893717
همراه:09124849332 CIS
خدمات: بستر سازی برای جمع آوری و صادرات تولیدات انیمیشنی کشور، ثبت و اخذ IP بین المللی برای آثار، بازاریابی در بازارهای بین المللی، فروش و انتقال عواید آثار فروخته شده به صاحب اثر، مشاوره حقوقی برای عقد قراردادهای بین المللی به کسب و کارهای تولید انیمیشن کشور، مشاوره در حوزه بازاریابی بین المللی به کسب کارهای انیمیشن کشور

اطلاعات تکمیلی:www.honarpooya.ir