صادرات دانش بنیان، ضرورتی برای پایداری کسب و کارهای دانش بنیان

بررسی پتانسیل های صادراتی ایران به کشور قزاقستان
22 دسامبر 2018
تلاش برای فتح بازار آفریقای جنوبی
25 دسامبر 2018

صادرات دانش بنیان، ضرورتی برای پایداری کسب و کارهای دانش بنیان

در عصر اقتصادی حاضر که آن را عصر اقتصاد دانش بنیان می نامند، مجموعه های مبتنی بر دانش نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی ایفا می کنند و به عنوان یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران به شمار می روند. با این وجود، این مجموعه های کوچک برای شروع فعالیت و ادامه ی حیات با چالش های جدی مواجه اند؛ چالش هایی که نرخ شکست این مجموعه ها را به ویژه در سال های نخست فعالیت به شدت افزایش می دهد. پژوهش های مختلف حضور در عرصه ی تجارت بین المللی و صادرات محصولات دانش بنیان برای حضور در جهت موفقیت و پایداری مجموعه های دانش بنیان معرفی کرده اند. با این وجود مجموعه های عرضه کننده ی محصولات دانش بنیان برای حضور در عرصه ی بین المللی با چالش هایی مواجه هستند که این چالش ها موجب شده است تا صادرات دانش بنیان سهم کمی در سبد صادرات کشور در سال های اخیر داشته باشد. بر این اساس پژوهش حاضر ضمن بررسی چالش های مجموعه های دانش بنیان برای فعالیت در بازارهای داخلی و عرصه ی بین المللی، راهکارهایی را برای بهبود عملکرد صادراتی این مجموعه ها ارائه می دهد.
اصل مقاله