بر اساس تفاهم با بانک توسعه صادرات ایران، صندوق به عنوان کارگزار آن بانک جهت ارزیابی و معرفی شرکت ها جهت استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی انتخاب گردیده است. این تسهیلات جهت سرمایه در گردش شرکت های دانش بنیان صادراتی بوده و با نرخ 15% اعطا می شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر با صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری تماس حاصل فرمایید.