تسهیلات خط اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی

در راستای تعاملات و قرارداد فی مابین صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی و با هدف تسهیل خدمت‌رسانی به شرکت‌های دانش‌بنیان، تسهیلات تا سقف مبلغ ۵ میلیارد ریال از طریق صندوق‌ توسعه صادرات و تبادل فناوری از محل قرارداد خط اعتباری با صندوق نوآوری و شکوفایی قابل ارائه می باشد. متقاضیان این تسهیلات تا سقف مبلغ تعیین شده، می توانند به صورت مستقیم به صندوق‌ توسعه صادرات مراجعه نموده و درخواست استفاده از محل خط اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی را مطرح کنند و هیچ نیازی به مراجعه به صندوق نوآوری و شکوفایی ندارند.


انواع تسهیلات قابل ارائه از طریق خط اعتباری صندوق نوآوری و شکوفایی به شرح ذیل می باشد:
نمونه سازی: ۴% سقف دوره ۳۶ ماه
قبل از تولید صنعتی: ۱۱% سقف دوره ۳۶ ماه
تولید صنعتی: ۱۱% سقف دوره ۳۶ ماه
سرمایه در گردش: ۱۱% سقف دوره ۲۴ ماه
لیزینگ: ۹% سقف مبلغ تسهیلات ۷۰% قیمت کالا
استصناع: ۹% سقف مبلغ تسهیلات ۷۰% قیمت کالا