معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری


به منظور دستیابی به اهداف صادراتی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و در چارچوب سیاست های مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری، به شرکت های دانش بنیان و خلاق، یارانه سود تسهیلات اعطا می شود. این یارانه از طریق صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری و به تسهیلات آتی دریافتی با موضوع صادرات شرکت ها از بانک ها، صندوق ها و نهادهای مالی تعلق می گیرد.

معیارهای محاسبه و پرداخت یارانه سود تسهیلات عبارت است از:

  1. رشد صادرات
  2. ارسال اولین محموله صادراتی
  3. حضور در کشور جدید
  4. صادرات محصولات جدید
  5. تاسیس دفتر و انبار در کشور خارجی
  6. راه اندازی کارخانه در کشور خارجی
  7. انعقاد قرارداد انجام پروژه در کشور خارجی
  8. کسب رتبه های ملی، استانی و بخشی در حوزه صادرات
  9. انتقال فناوری